வளர்ச்சி மற்றும் முன்னேற்றத்தின் பொருள்:

        ஒரு நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி என்பது அந்நாட்டின் வருமானத்தில் அளவிடப்பட்டாலும் அது மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியாலேயே (GDP) குறிப்பிடப்படுகிறது. ஒரு நாட்டின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் அதாவது ஒரு ஆண்டில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பண்டங்கள் மற்றும் சேவைகளின் பண மதிப்பைக்குறிக்கும்.

        ஒரு நாட்டின் பொருளாதார முன்னேற்றம் என்பது அந்நாட்டின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியால் மட்டும் இல்லாமல் அந்நாட்டு மக்களின் உயர்ந்த வாழ்க்கைத்தரம் மற்றும் மக்களின் நல்வாழ்வையும் குறிக்கும். மனிதவள மேம்பாட்டுக் குறியீடு (HDI), வாழக்கை தர குறியீடு (PQLI), மொத்த நாட்டு மகிழ்ச்சி குறியீடு (GNHI) என்பதை பொறுத்தே ஒரு நாட்டு  மக்களின் வாழ்க்கை தரத்தின் அளவீடுகள் உள்ளது.

இந்தியப் பொருளாதாரம்:

        இந்தியப் பொருளாதாரம் உலகளவில் ஏழாவது பெரிய பொருளாதாரமாக கருதப்படுகிறது. தொழில்மயமாக்குதல் மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சி அடிப்படையில் இந்தியா வலுவான நிலை அடைந்து ஏழு சதவீதம்(தோராயமாக ) என்ற சராசரி வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது. நம் நாட்டின் வளர்ச்சி விகிதம் நீடித்ததாகவும், நிலையானதாகவும் இருப்பதுடன் வளர்ச்சிக்கான வாய்ப்புகளைக் கொண்டிருந்தாலும் பின்தங்கியிருப்பதற்கான சில அறிகுறிகளும் காணப்படுகின்றன.

இந்தியப் பொருளாதாரத்தின் இயல்புகள்:

இந்தியப்பொருளாதாரத்தின் பலன்கள்:

1. இந்தியா ஒரு கலப்பு பொருளாதாரம்:

        கலப்புப் பொருளாதாரத்திற்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக இந்தியப் பொருளாதாரம் அமைகிறது. கலப்புப் பொருளாதாரத்தில் தனியார் துறையும் பொதுத் துறையும் இணைந்து சீரியமுறையில் செயல்படும். பொதுத்துறை மிக முக்கியமான அடிப்படை மற்றும் கனரக தொழில்களை நிர்வகிக்கின்றன. பொருளாதார தாராளமயமாக்கலின் விளைவாக தனியார் துரையின் வளர்ச்சி முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.

2. வேளாண்மை முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது:

         இந்தியாவில் அதிகமானோர் வேளாண் தொழில் செய்து வருவதால் அது பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. இந்தியாவில் 60 சதவீத மக்கள் தங்களின்  வாழ்வாதாரத்திற்கு வேளாண்மை மற்றும் வேளாண் சார்ந்த நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுகிறார்கள். இந்தியாவில் 17 சதவீதம் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வேளாண்மையிலிருந்தே கிடைக்கிறது. பசுமைப்புரட்சி, பசுமை மாறா புரட்சி மற்றும் உயிரி தொழில்நுட்பக் கண்டுபிடிப்புகளால் வேளாண்மை தன்னிறைவு அடைந்து உபரி உற்பத்தி அடைந்துள்ளது. பழங்கள், காய்கறிகள், வாசனைப் பொருட்கள், தாவர எண்ணெய், புகையிலை, விலங்குகளின் தோல் போன்ற இந்திய வேளாண் பொருட்கள் பன்னாட்டு வாணிபத்தின் மூலம் நமது பொருளாதாரத்திற்கு வலுச்சேர்க்கின்றன.

3. வளர்ந்து வரும் சந்தை:

        இந்தியாவின் சந்தை வளர்ந்து வரும் நிலையில் இது பிற நாடுகளுக்கு பல்வேரு வாய்ப்புகளை வழங்கி வருகிறது. பிற நாடுகள் வெளிநாட்டு நேரடி முதலீடு (FDI) மற்றும் வெளிநாட்டு நிறுவன முதலீட்டாளர் (FII) வழியாக முதலீடு செய்ய பெரும் ஆர்வம் காட்டி
வருகின்றன, அதனால்  இந்தியப் பொருளாதாரம் வலிமையாக மாறுவதற்கு இதுவும் ஒரு காரணமாகும். இந்தியா குறைந்த முதலீட்டில், குறைவான இடர்பாட்டு காரணிகளினால் அதிகமான வளர்ச்சி சாத்தியங்களைக் கொண்டுள்ளதால் நம் நாட்டின் சந்தையாக வேகமாக வளர்ந்து இருக்கிறது.

4. வளர்ந்து வரும் பொருளாதாரம்:

        உலகப் பொருளாதாரத்தில், இந்தியா மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் (GDP) ஏழாவது இடத்தையும், வாங்கும் சக்தியில் (PPP) மூன்றாம் இடத்தையும் பெற்றுள்ளது. விரைவான பொருளாதார வளர்ச்சியின் காரணமாக  இந்தியப் பொருளாதாரம்
G20 நாடுகளில் இடம் பெற்றுள்ளது.

5. வேகமாக வளரும் பொருளாதாரம்: 

        உலகின் வேகமாக வளர்ந்து வரும் நாடுகளுக்கிடையே , இந்தியா பொருளாதாரத்தில் வேகமாக வளர்ந்து 2016-17ல் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 7.1%  பெற்று சீன மக்கள் குடியரசு நாட்டிற்கு அடுத்தபடியாக உள்ளது. 

6. வேகமாக வளரும் பணிகள் துறை:

        பணிகள் துறை இந்தியாவின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் பெரும் பங்கு வகிக்கிறது.  தகவல் தொழில்நுட்பம், BPO போன்ற தொழில்நுட்ப சேவைகள் பேரளவு வளர்ச்சி பெற்றுள்ளன. இத்தகைய பணிகள் துறைகள், நாட்டை உலக அளவில் கொண்டு
செல்லவும் மற்றும் பணிகள் துறையின் பிரிவுகளை உலகம் முழுவதும் பரவச் செய்யவும் உதவுகின்றன.

7. பேரளவு உள்நாட்டு நுகர்ச்சி: 

        இந்தியாவின் வேகமான பொருளாதார  வளர்ச்சியின் காரணமாக உள்நாட்டு நுகர்வுப் பொருட்களை வாங்குவது பெருமளவு அதிகரித்து இருக்கிறது. வாழ்க்கைத்தரம் உயர்ந்ததால் மக்களின் வாழ்க்கை முறை மாறி உள்ளது.

8. நகரப்பகுதிகளின் விரைவான வளர்ச்சி:

         நகரமயமாதல் என்பது ஒரு பொருளாதார வளர்ச்சியின் மிக முக்கியமான மூலப்பொருள் ஆகும். மேம்பட்ட போக்குவரத்து மற்றும் தொடர்புகள், கல்வி மற்றும் சுகாதார வசதிகள் நகரமயமாதலை மேலும் விரைவுபடுத்துகின்றன.

9. நிலையான பேரளவு பொருளாதாரம்:

        இந்தியப் பொருளாதாரத்தை "நிலைத்த, உறுதிவாய்ந்த, சிறந்த எதிர்காலம் கொண்ட பேரியல் பொருளாதாரத்திற்கான சொர்க்கம்" என்று நடப்பாண்டின் பொருளாதார ஆய்வறிக்கை குறிப்பிடுகிறது. பொருளாதார ஆய்வறிக்கையின்படி, 2014-2015க்கான மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வளர்ச்சி வீதம் 8% ஆக இருக்கும் என நிர்ணயித்து இருந்தாலும் உண்மையான வளர்ச்சி அதைவிட சற்று குறைவாக அதாவது 7.6% ஆக இருந்தது.

10. மக்கள் தொகை பகுப்பு:

        இந்திய மனித வளம் இளைஞர்களால் நிரம்பியுள்ளது அதனால் அவர்களின்  திறமை மற்றும் அவர்களுக்கு வழங்கப்படும் பயிற்சியின் காரணமாக பொருளாதார வளர்ச்சி உச்சத்தை எட்டியுள்ளது. நாடு உச்ச வளர்ச்சி அடைவதற்கு மனிதவளம் ஒரு முக்கிய பங்கு அளிக்கிறது. மேலும் இது வெளிநாட்டு முதலீட்டையும் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்புகளையும் ஈர்க்கிறது.